தற்கொலை எண்ணத்தினை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் ?

– உ.துஸ்யந்தன் – Working paper – 15 இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து விடயங்களும் மிக விரைவாக நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றது. மனிதம் அற்ற செயற்பாடுகள், மனிதாவிமான செயற்பாடுகள், அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள், கற்றல் முறைகள், வணிக வங்கி, வைத்திய முறைகள், போக்குவரத்து முறைகள், புதிய தொழில்நுட்ப பிரயோகங்கள், புதிய மொழி அறிமுகங்கள், புதிய புதிய வேலைவாய்ப்புக்கள், கிராமத்தியிலுந்து நகரத்திற்கான இடப்பெயர்வுகள், Read More …

குழந்தைகள் எமது நாட்டின் எதிர்காலத் தலைவர்கள்

– கௌரி – Working paper – 14 பிள்ளைகள் ஒரு நாட்டின் தேசிய சொத்தாகும். எதிர்காலம் மனிதவள அபிவிருத்திக்கான அடிப்படைகளையும் இவர்களே வழங்குகின்றார்கள். கலாச்சாரப் பண்புகள், விழுமியங்கள், நாட்டின் தனித்துவம் போன்றவற்றை எதிர்காலத்தில் பேணக்கூடியதும் உலகளாவிய அமைப்பின் பின்னணியில் தமது தேசத்தை முன்னெடுத்து செல்லவல்ல அறிவுசார் ஆற்றலுடன் கூடிய ஆரோக்கியமான பிள்ளைகள் பரம்பரையை உருவாக்குவதும் சகல வளர்ந்தோரினதும் Read More …

யுத்தத்தால் விதவைகளாக்கப் பட்டவர்களின் உள நலப் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்

 – சந்திரசேகரம் சுசீகரன் – Working paper – 13 வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் போரின் விளைவால் உருவாக்கப்பட்ட விதவைகளின் மத்தியில் காணப்படும் உள நல பிரச்சனைகளும், மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் சேவைகளைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது. உறவுகளின் பிரிவு துயரத்தில் கொடுமையான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் மக்கள் கடுமையான மன அதிச்சிக்;கு உள்ளாகிப் Read More …

பிள்ளைப்பருவ உளம்சார் கோளாறுகள்

– ம.சொப்னாதேவி – Working paper – 12 பிள்ளை பருவ கோளாறு… பிள்ளை பருவ கோளாறு என்பது வெறும் ஒரு குறைபாட்டினை குறித்து நிற்பதல்ல அது பற்பல குறைப்பாட்டினை குறிப்பிடும் ஒரு பொதுவான குறைபாடு எனலாம். பிள்ளையானது வளர்ந்து வரும் போது அதன் வளர்ச்சி பாதையிலும், விருத்தி பாதையிலும் ஏற்படும் நிலைத்தல், குறைபாடுகள் காரணமாக ஏற்படும் Read More …