மது, போதை வஸ்து பாவனையும் இன்றைய இளைஞர் சமுதாயமும்

–  மா.சஜீவனா – Working paper – 20 எமது நாகரிகம் வளர்ச்சி பாதையில் செல்கின்ற அதே தருணத்தில் தொன்று தொட்டு விளங்கி வரும் சில தீய பழக்கங்கள் தொடர்ந்தும் நலிவடையாமல் வலிமை பெற்றுச் செல்கின்றது. மது, போதைவஸ்து மற்றும் சிகரெட் பாவனை இன்று ஆறு தொடக்கம் அறுபது வரை வேரூன்றி நிற்பது கவலைக்குரிய விடயமே! எமது Read More …

தமிழ் சமுதாயத்தில் மணமுறிவும் உளநலமும்

– ரெ.பாரதி – Working paper – 19 தமிழ் பாரம்பரியத்தை பொறுத்தளவில் இறுக்கமான குடும்ப பிணைப்பினை கொண்டமைந்த உறவு பிணைப்பு நிலையில் அமைந்த ஒன்றாகவே குடும்பம் எனும் சமுதாய அமைப்பின் மிக முக்கிய சிறு கூறாக குடும்ப அமைப்பு பேணப்பட்டு வருகின்றது. இவ் அமைப்பு முறையானது தற்காலத்தில் பல்வேறு இடர்பாடுகளை எதிர் கொண்டு சிதைவுறும் நிலை கடந்த Read More …

தற்கொலையும் அதனை தடுப்பதற்கான உளவளத்துணையின் அவசியமும்

– M. Nelson Pirasath – Working paper – 18 ‘தற்கொலை’ பற்றிய ஓர் அறிமுகம் சமகாலத்தில் முக்கிய சமூகச்சிக்கலாக தற்கொலை காணப்படுகிறது. தற்கொலை என்பது ஒருவர் தன்னுடைய உயிரை தானாக முடித்துக்கொள்ளுதல் என சுருக்கமாக கூறமுடியும். பொதுவாக மனிதன் தனக்குக் கிடைக்கக் கூடிய அனைத்து வழிகளையும் பயன்படுத்தி, தன் உடல் நலத்தைக் காத்து நீண்ட Read More …