தமிழ் சமுதாயத்தில் மணமுறிவும் உளநலமும்

– ரெ.பாரதி – Working paper – 19 தமிழ் பாரம்பரியத்தை பொறுத்தளவில் இறுக்கமான குடும்ப பிணைப்பினை கொண்டமைந்த உறவு பிணைப்பு நிலையில் அமைந்த ஒன்றாகவே குடும்பம் எனும் சமுதாய அமைப்பின் மிக முக்கிய சிறு கூறாக குடும்ப அமைப்பு பேணப்பட்டு வருகின்றது. இவ் அமைப்பு முறையானது தற்காலத்தில் பல்வேறு இடர்பாடுகளை எதிர் கொண்டு சிதைவுறும் நிலை கடந்த Read More …

யுத்தத்தால் விதவைகளாக்கப் பட்டவர்களின் உள நலப் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்

 – சந்திரசேகரம் சுசீகரன் – Working paper – 13 வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் போரின் விளைவால் உருவாக்கப்பட்ட விதவைகளின் மத்தியில் காணப்படும் உள நல பிரச்சனைகளும், மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் சேவைகளைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது. உறவுகளின் பிரிவு துயரத்தில் கொடுமையான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் மக்கள் கடுமையான மன அதிச்சிக்;கு உள்ளாகிப் Read More …