நெருக்கீடற்ற இனிமையான வாழ்க்கை

-Nagarajah Vithya- Working paper – 27 மன அழுத்தம் இந்த வார்த்தைகளை இப்போது நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகின்றோம். குழந்தை முதல் முதியோர் வரை எல்லா வயதினருக்கும் மன அழுத்தம் உள்ளதாகப் புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்றைய தினம் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளில் 80 சதவீதம் பேருக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ மன அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் Read More …