நெருக்கீட்டிற்கு பிற்பட்ட மனவடு நோய்

– R. Kayathiry – Working paper – 24 கொடூரமான ஆபத்தான சம்பவங்கள், பயங்கர அனுபவங்களின் பின் ஏற்படும் குணங்குறிகளை நெருக்கீட்டிற்கு பிற்பட்ட மனவடு எனலாம். மனக்காயம் ஏற்பட்டு படிப்படியாக நாளாந்த செயற்பாட்டை பாதிப்படைய செய்கின்றது தீவீர நெருக்கீடு ஒருவரது மனதைப் பாதிக்கும் பொழுது அவரது நினைவுகள் எண்ணங்கள் என்பனவற்றிலும் உடலிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துன்றது. பழையவற்றை Read More …

மதுவும் மனிதவாழ்வின் அவலங்களும்

– ச.மேகலா – Working paper – 02 இன்றைய உலகின் மனிதர்களின் எண்ணிக்கையைவிட அவர்கள் செயல்களும் கண்டுபிடிப்புகளும் அதிகரித்து கொண்டுக்கின்றன. இதில் பலவகையானவை பிரயோசனப்பட்டாலும் சில மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. அவ்வாறு காணப்படுவதில் மது முக்கியம் பெற்று காணப்படுகிறது. எமது நாகரிகம் வளர்ச்சி பாதையில் போகின்ற அதே தருனத்தில் தொன்று தொட்டு விளங்கி வரும் சில தீய Read More …