மது, போதை வஸ்து பாவனையும் இன்றைய இளைஞர் சமுதாயமும்

–  மா.சஜீவனா – Working paper – 20 எமது நாகரிகம் வளர்ச்சி பாதையில் செல்கின்ற அதே தருணத்தில் தொன்று தொட்டு விளங்கி வரும் சில தீய பழக்கங்கள் தொடர்ந்தும் நலிவடையாமல் வலிமை பெற்றுச் செல்கின்றது. மது, போதைவஸ்து மற்றும் சிகரெட் பாவனை இன்று ஆறு தொடக்கம் அறுபது வரை வேரூன்றி நிற்பது கவலைக்குரிய விடயமே! எமது Read More …

மதுவும் மனிதவாழ்வின் அவலங்களும்

– ச.மேகலா – Working paper – 02 இன்றைய உலகின் மனிதர்களின் எண்ணிக்கையைவிட அவர்கள் செயல்களும் கண்டுபிடிப்புகளும் அதிகரித்து கொண்டுக்கின்றன. இதில் பலவகையானவை பிரயோசனப்பட்டாலும் சில மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. அவ்வாறு காணப்படுவதில் மது முக்கியம் பெற்று காணப்படுகிறது. எமது நாகரிகம் வளர்ச்சி பாதையில் போகின்ற அதே தருனத்தில் தொன்று தொட்டு விளங்கி வரும் சில தீய Read More …